Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa w spawie zasad załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

Działając na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 z późn. zm.) w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w tym Urzędu Stanu Cywilnego, wprowadza się do odwołania następujące zasady załatwiania spraw w Urzędzie:

1. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej.

2. Osoby zgłaszające się do Urzędu w celu złożenia podania lub wniosku proszone są o ich wrzucanie do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wyjściowych.

3. W szczególnych, niecierpiących zwłoki przypadkach, wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem merytorycznym należy przed wizytą w Urzędzie uzgodnić telefonicznie lub mailowo termin wizyty

4. Osoba zgłaszająca się do Urzędu zobowiązana jest do stosowania się do poleceń pracownika Urzędu, mieć osłonięte usta i nos oraz po wejściu do Urzędu zdezynfekować ręce.

5. Osoby zgłaszające się do Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty) przyjmowane będą w godz. 7.30 - 14.30.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.

Adam Tomanek

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Adam Tomanek

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2020 18:59

Data modyfikacji informacji: 02-07-2021 11:46

Pokaż rejestr zmian