UCHWAŁA NR XI/81/2015

30 listopada 2015r w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XI/81/2015

 • Rady Miejskiej w Zabłudowie

  • 30 listopada 2015r

  • w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

   • Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 1515) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2015r. poz.782; zm. poz.985, poz.1180, poz.1265, poz.1322) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala , co następuje:

    1. 1 Wyraża się zgodę na udzielenie najemcy bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. użytkowej 48,60 m² z pomieszczeniem przynależnym - piwnica o pow.7m², położonego w budynku wielomieszkaniowym w Zabłudowie przy ul.Kalwińskiej 3, stanowiącego własność Gminy Zabłudów oraz udziału 48/656 w częściach wspólnych budynku w wysokości 30 %.

    2. Cena rynkowa lokalu została ustalona na kwotę 67 100,00 zł. Cena lokalu po udzieleniu 30 % bonifikaty wynosi 46 970,00zł.

    3. Cena rynkowa udziału 48/656 w działce nr 269/6 o pow. 1211m² ustalona została na kwotę netto 6 243,00zł, brutto 7 678,89 zł (23%VAT).

    4. Po udzieleniu 30% bonifikaty pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego , ustalona jako 25% ceny udziału w gruncie wynosić będzie będzie netto 1 092,53 zł, brutto 1 343,81 zł (23%VAT), zaś opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowiąca 1% ceny udziału w gruncie wynosić będzie netto 43,70 zł, brutto 53,75 zł (23%VAT).

       1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

       2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    2015-12-02 12:40:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-10