Rejestr uchwał rok 2015 rok

 • UCHWAŁA NR XI/84/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zabłudowa uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zabłudów.

 • UCHWAŁA NR XI/85/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych

 • UCHWAŁA NR XII/87//2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” dla terenu Gminy Zabłudów.

 • UCHWAŁA NR XII/88/2015

  2016-03-15 00:00:00

  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok

 • UCHWAŁA NR XII/89/2015

  2016-03-15 00:00:00

  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2016 – 2027

 • UCHWAŁA NR XII/90/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

 • UCHWAŁA NR XII/92/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR XII/93/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • UCHWAŁA NR XII/94/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • UCHWAŁA NR XII/95/2015

  2016-03-15 00:00:00

  z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-10-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-19

Rejestr zmian