Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Posiedzenie odbędzie sie w dniu 25 kwietnia 2018r (środa) o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Or.0002.5.2018

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXXV  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Wolne wnioski;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bobrowa w gminie Zabłudów;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze wsi Protasy, Łubniki i Zwierki w gminie Zabłudów, w rejonie drogi powiatowej nr 1469 B oraz drogi gminnej nr 145/4;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Kuriany , gmina Zabłudów - Etap I;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zabłudów;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabłudów;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów społecznych Gminy Zabłudów za 2017 rok;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/320/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 20. Interpelacje i zapytania radnych;
 21. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Rogucki

Data wytworzenia: 2018-04-17

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-04-19