Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2021 r.”

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638).Burmistrz Zabłudowa zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Zabłudów do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Zabłudów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabłudów w 2021 r.”

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędzie Miejskiego w Zabłudowie, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Zabłudowie 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8, lub pocztą elektroniczną na adres um@zabludow.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 17.02.2020r.

Treść projektu uchwały znajduje się poniżej, oraz w pokoju nr 105  Urzędu Miasta w Zabłudowie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Łukaszuk

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2021-01-28

Rejestr zmian