Komunikat Komisji Inwentaryzacyjnej przy Radzie Miejskiej w Zabłudowie

Zabłudów, dnia  30 .10.2017r.

 

KOMUNIKAT

Komisja Inwentaryzacyjna przy Radzie Miejskiej w Zabłudowie

 

Informuje, że: stosownie  do art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) w okresie od 02 listopada  do 02 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (pok.215) wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny części mienia państwowego, które z mocy prawa stało się mieniem komunalnym  Gminy Zabłudów.

Sporządzona inwentaryzacja obejmuje nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 13 - Kamionka oznaczoną  numerem geodezyjnym  350/12  o pow.0,0487 ha .

Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, mogą zgłosić  zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej w terminie od 02 listopada do  02 grudnia  2017r. (pokój 215).

Komunikat niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, we wsi Kamionka oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie / http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/.

 

Przewodnicząca
Komisji Inwentaryzacyjnej
 Bogusława  Supruniuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-30