Wynik naboru na stanowisko inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

Or. 1110-1/10

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do zatrudnienia na stanowisku:

Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

(nazwa stanowiska pracy)

wybrany została Pan Stanisław Januszkiewicz, zam. Zabłudów.

Uzasadnienie wyboru:

Na konkurs została złożona tylko jedna oferta pracy w/w kandydata. Oferta spełniła w pełni wszystkie wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym
o profilu technicznym. Posiada wymagane doświadczenie oraz wiedzę
z zakresu ogłoszonego w naborze, którą wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat posiada również wymagany staż pracy co potwierdzaj załączone dokumenty do oferty pracy.

Burmistrz Zabłudowa

Jacek W. Lulewicz

Zabłudów, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: " > Monika Sawicka

Wprowadzający: " > Monika Sawicka

Data modyfikacji: 2010-04-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-04-27