Ogłoszenie o wynikach naboru

Untitled

Or. 1110-2/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do zatrudnienia na stanowisku:

Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

(nazwa stanowiska pracy)

wybrany został Pan Piotr Krysiuk, zamieszkały w Białostoczku.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 3 nadesłanych ofert pracy, oferta wybranego kandydata spełniła wszystkie wymagania formalne. Kandydat legitymuje się wykształceniem średnim o profilu technicznym. Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu ogłoszonego w naborze, jak również posiada wymagany staż pracy oraz uprawnienie wymagane prawem, co potwierdzaj załączone dokumenty do oferty pracy.

Jacek W. Lulewicz

Burmistrz Zabłudowa

Zabłudów, dnia 19 marca 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Rudzik

Wprowadzający: Teresa Rudzik

Data modyfikacji: 2009-03-19

Opublikował: Teresa Rudzik

Data publikacji: 2009-03-19