Informacja o wynikach naboru

Pracownika I stopnia wykonującego zadania w ramach prac interwencyjnych w Referacie Organizacyjnym.

Załącznik Nr 4 do regulaminu

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY FORMALNEJ

OFERT NA STANOWISKO PRACY:

Pracownik wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

w Referacie Organizacyjnym

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej ofert na w/w stanowisko pracy kandydat nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu

Podpisy Komisji:

1.Teresa Rudzik

2. Jerzy Dudziński

3. Bogusława Supruniuk

Zabłudów, dnia 2008.08.14

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Rudzik

Wprowadzający: Teresa Rudzik

Data modyfikacji: 2008-08-28

Opublikował: Teresa Rudzik

Data publikacji: 2008-08-28