Ogłoszenie o wynikach naboru

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Or. 2110.1.2012

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Zabłudowa informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Podinspektora ds. Urbanistyki/Architektury
w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

(nazwa stanowiska pracy

wybrana została Pani Agnieszka Twardowska zam. Białystok.

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Pani Agnieszka Twardowska posiada wykształcenie wyższe w kierunku architektury i urbanistyki ponadto posiada również

doświadczenie zawodowe przydatne w wykonywaniu pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Komisja Rekrutacyjna na podstawie posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła zakwalifikować Panią Agnieszkę Twardowską na powyższe stanowisko.

Niniejsza informacja zgodnie z § 9 „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze” stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr Or. 0152/38/10 Burmistrza Zabłudowa z dnia 18 listopada 2010 r. podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (http://um-zabludow.pbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przez okres 3 miesięcy od daty upowszechnienia.

Zabłudów, dnia 9 lipca 2012 r.

.

wz. BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Maksymiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: " > Monika Sawicka

Wprowadzający: " > Monika Sawicka

Data modyfikacji: 2012-07-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-12-28