Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8 w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w zaklejonych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich” w terminie do dnia 23 października 2020 r.. Decyduje data wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Sawicka

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 12-10-2020 15:12

Data modyfikacji informacji: 30-10-2020 14:20

Pokaż rejestr zmian