ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- faktury VAT lub potwierdzone przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

- w przypadku dzierżawienia gruntów — umowy dzierżawy

OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI

Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach:

- od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego,

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Czas realizacji

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zieniewicz

Data wytworzenia: 2020-01-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2008-09-08