ZWONIENIE I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Untitled

ZWONIENIE I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Zgodnie z przepisami art. 12 ust l pkt 4, art. 12 ust. 3-8 i art. 13c ust 3 ustawy o podatku rolnym o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwale zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów bądź prawa wieczystego użytkowania gruntów, lub objęto grunty w trwale zagospodarowanie. Zwolnienia podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Dokumenty

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (do pobrania)

Kopia aktu notarialnego dotyczącego zakupu gruntów

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Przysługuje możliwość złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-03-03