Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pok. 204 tel. 857188100 w. 35


Wymagane dokumenty
Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej (w załączeniu)

Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pok. 204 tel. 857188100 w. 35


Opłaty
Opłata skarbowa za decyzję 82 zł

Termin załatwienia
do 30 dni

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miejski przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.1933.22.162 z późn. zmianami).

Treść
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu ( art. 4 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami).
Instytucja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na urządzenie zbiórki publicznej obowiązana jest przedstawić wniosek (w załączeniu) o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Ostaszewska

Wprowadzający: Justyna Ostaszewska

Data modyfikacji: 2012-07-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-07-06