Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest

 

Untitled

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe planujące w 2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów:

- demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- zbierania, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (Referat Gospodarki Komunalnej), gdzie należy złożyć wniosek, b

Informacji na temat utylizacji odpadów azbestowych udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 85 7188 669.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Łukaszuk

Data wytworzenia: 2020-10-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-12-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-02-17