Rozgraniczenia

Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
Decyzja o rozgraniczeniu.

POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO. DECYZJA O ROZGRANICZENIU

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 39 pokój Nr 215.

Wymagane dokumenty:

Podanie o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego napisane przez właściciela nieruchomości.

Wymagane załączniki:

  • wykaz właścicieli działek będących przedmiotem rozgraniczenia,

  • kopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym przedmiotem rozgraniczenia.

Opłaty: 10zł.

Termin załatwienia sprawy:

  • Powyżej 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może wystąpić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o rozgraniczeniu o przekazanie za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa sprawy sądowi. Odwołanie składa się w sekretariacie na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego.

Inne wskazówki, uwagi:

W podaniu o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wnioskodawca powinien wskazać geodetę, który przeprowadzi czynności rozgraniczeniowe oraz podać numer jego uprawnień zawodowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).

  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.).

  • Kodeks postępowania administracyjnego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Chren

Wprowadzający: Bogusława Chren

Data modyfikacji: 2007-07-18

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2005-01-27