Dzierżawa nieruchomości gruntowych

Dzierżawa nieruchomości gruntowych:
1. Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych.
2. Przedłużanie umów dzierżawy.
3. Rozwiązywanie umów za zgodą stron.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1. Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych.

2. Przedłużanie umów dzierżawy.

3. Rozwiązywanie umów za zgodą stron.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 39 pokój Nr 215.

Wymagane dokumenty:

Podanie o:

  • wydzierżawienie nieruchomości,

  • przedłużenie umowy dzierżawy,

  • rozwiązanie umowy.

Gdzie odebrać formularze:

Druki podań do wypełnienia w pokoju Nr 215 lub do pobrania ze strony BIP.

Opłaty:

Podania nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

  • Podania o przedłużenie lub rozwiązanie umowy dzierżawy rozpatrzone będą w terminie 7 - 14 dni.

  • Wydzierżawienie nieruchomości - w terminie 14 dni od wyłonienia w drodze przetargu kandydata na dzierżawcę zawarta zostanie umowa dzierżawy. Od złożenia wniosku do zawarcia umowy - termin ok. 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Nie przewidziany.

Inne wskazówki, uwagi:

W terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu można w uzasadnionych przypadkach złożyć skargę do Burmistrza na Komisje Przetargową.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

  • Kodeks Cywilny.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2005-01-27

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-01-27