Poleć innym:

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w terminie do dnia 6 lipca 2021 r. do godz. 15.00 na adres – Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8 (sekretariat Urzędu). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Oferty, które wpłynął po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Lisowska

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-06-2021

Data udostępnienia w BIP: 14-06-2021 14:52

Data modyfikacji informacji: 14-06-2021 14:52

Pokaż rejestr zmian