Zarządzenie Nr VI/162/2012

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabłudów

Zarządzenie Nr VI/162/2012

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabłudów

Na podstawie art. 7 w związku z art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr XVII/93/04 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie polityki czynszowej w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabłudów (Dz. Urz. W. P. Nr 103, poz. 1513).

Burmistrz Zabłudowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabłudów w wysokości 1,50 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 2. Z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 2 Uchwały Nr XVII/93/04 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 czerwca 2004 roku ustalić stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabłudów:

1. w budynku przy ulicy Mickiewicza nr 1 w Zabłudowie – 2,07 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. w budynku przy ulicy Mickiewicza nr 8 w Zabłudowie:

a) w lokalach położonych na poddaszu – 1,61 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) w pozostałych lokalach – 2,43 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. w budynku przy ulicy Św. Rocha nr 6 w Zabłudowie – 2,43 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

4. w budynku przy ulicy Bielskiej nr 13 w Zabłudowie – 1,37 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

5. w budynku przy ulicy Kalwińskiej nr 3 w Zabłudowie – 2,76 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. w budynku przy ulicy Mickiewicza nr 13 w Zabłudowie – 2,07 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej,

7. w budynku przy ulicy Mickiewicza nr 5 w Zabłudowie – 2,43 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.

8. w budynku we wsi Krynickie 72/1 w gm. Zabłudów – 2,43 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-02-16