Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa - rok 2018

Zarządzenie nr VII/562/2018

Lp.

Data

Numer zarządzenia

Opis

107 25/10/2018 Zarządzenie nr VII/579/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

106 Zarządzenie nr VII/578/2018
105 22/10/2018 Zarządzenie nr VII/577/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

104 17/10/2018 Zarządzenie nr VII/576/2018

w sprawie  ustalenia ceny nieruchomości

103 4/10/2018 Zarządzenie nr VII/575/2018

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku podczas jego nieobecności

102 4/10/2018 Zarządzenie nr VII/574/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

101 4/10/2018 Zarządzenie nr VII/573/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

100 3/10/2018 Zarządzenie nr VII/572/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

99 2/10/2018 Zarządzenie nr VII/571/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze  przetargu

98 Zarządzenie nr VII/570/2018
99 2/10/2018 Zarządzenie nr VII/569/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok
97 27/09/2018 Zarządzenie nr VII/568/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

96 25/09/2018 Zarządzenie nr VII/567/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

95 21/09/2018 Zarządzenie nr VII/566/2018

w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok

94 18/09/2018 Zarządzenie nr VII/565/2018

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

93 14/09/2018 Zarządzenie nr VII/564/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

92 10/09/2018

Zarządzenie nr VII/563/2018

w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Zabłudów na 2019 rok

 

91 10/09/2018 Zarządzenie nr VII/562/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zabłudów na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
90 31/08/2018 Zarządzenie nr VII/561/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
89 31/08/2018 Zarządzenie nr VII/560/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

88 31/08/2018 Zarządzenie nr VII/559/2018

w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok

87 31/08/2018 Zarządzenie nr VII/558/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze  przetargu ograniczonego ustnego

86 30/08/2018 Zarządzenie nr VII/557/2018

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora gimnazjum

85 30/08/2018 Zarządzenie nr VII/556/2018

w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie

84 30/08/2018 Zarządzenie nr VII/555/2018

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

83 30/08/2018 Zarządzenie nr VII/554/2018

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów

 za I półrocze 2018 r. oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

82 28/08/2018 Zarządzenie nr VII/553/2018

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości

81 28/08/2018 Zarządzenie nr VII/552/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w związku ze zmianą Dyrektora Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza Zabłudowie
80 22/08/2018 Zarządzenie nr VII/551/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
79 21/08/2018r Zarządzenie nr VII/550/2018

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

78 16/08/2018 Zarządzenie nr VII/549/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
77 16/08/2018 Zarządzenie nr VII/548/2018 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy zabłudów  na lata 2017 - 2023
76 14/08/2018 Zarządzenie nr VII/547/2018 w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie
75 10/08/2018 Zarządzenie nr VII/546/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
74 10/08/2018 Zarządzenie nr VII/545/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
73 7/08/2018 Zarządzenie nr VII/544/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
72 2/08/2018 Zarządzenie nr VII/543/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Zabłudów za II kwartał 2018 roku
71 1/08/2018 Zarządzenie nr VII/542/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
70 Zarządzenie nr VII/541/2018
69 31/07/2018 Zarządzenie nr VII/540/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
68 12/07/2018 Zarządzenie nr VII/539/2018

uchylające Zarządzenie Nr VII/535/2018 Burmistrza Zabłudowa w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018-2021

67 10/07/2018 Zarządzenie nr VII/538/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

66 06/07/2018 Zarządzenie nr VII/537/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
65 02/07/2018 Zarządzenie nr VII/536/2018

w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

64 29/06/2018 Zarządzenie nr VII/535/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zabłudów  na lata 2018 - 2021
63 29/06/2018 Zarządzenie nr VII/534/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

62 26/06/2018 Zarządzenie nr VII/533/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

61 22/06/2018 Zarządzenie nr VII/532/2018 w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
60 21/06/2018 Zarządzenie nr VII/531/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

59 18/06/2018 Zarządzenie nr VII/529/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

58 18/06/2018 Zarządzenie nr VII/528/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

57 18/06/2018 Zarządzenie nr VII/527/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

56 12/06/2018 Zarządzenie nr VII/526/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

55 7/06/2018 Zarządzenie nr VII/525/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

54 7/06/2018 Zarządzenie nr VII/524/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

53 23/05/2018 Zarządzenie nr VII/523/2018

w sprawie  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2017 rok

52 23/05/2018 Zarządzenie nr VII/522/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

51 22/05/2018 Zarządzenie nr VII/521/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

50 18/05/2018 Zarządzenie nr VII/520/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

49 16/05/2018 Zarządzenie nr VII/519/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze  przetargu

48 14/05/2018 Zarządzenie nr VII/518/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

47 11/05/2018 Zarządzenie nr VII/517/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

46 7/05/2018 Zarządzenie nr VII/516/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Gminy Zabłudów”.

45 7/05/2018 Zarządzenie nr VII/515/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
44 7/05/2018 Zarządzenie nr VII/514/2018 wsprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie za 2017 rok
43 7/05/2018 Zarządzenie nr VII/513/2018

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie za 2017 rok

42 7/05/2018 Zarządzenie nr VII/512/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
41 27/04/2018 Zarządzenie nr VII/511/2018

 w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2018 rok

40 26/04/2018 Zarządzenie nr VII/510/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

39 24/04/2018 Zarządzenie nr VII/509/2018

w sprawie powołania komisji  przetargowej

38 23/04/2018 Zarządzenie nr VII/508/2018

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów   za I kwartał 2018 r.

37 19/04/2018 Zarządzenie nr VII/507/2018

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

36 17/04/2018r Zarządzenie nr VII/506/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
35 13/04/2018 Zarządzenie nr VII/505/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
34 12/04/2018 Zarządzenie nr VII/504/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze  bezprzetargowej
33 3/04/2018 Zarządzenie nr VII/503/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
32 30/03/2018 Zarządzenie nr VII/502/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów
31 30/03/2018 Zarządzenie nr VII/501/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
30 30/03/2018 Zarządzenie nr VII/500/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
29 29/03/2018 Zarządzenie nr VII/499/2018 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury w 2017 r
28 29/03/2018 Zarządzenie nr VII/498/2018

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów w 2017 r.

27 26/03/2018 Zarządzenie nr VII/497/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
26 26/03/2018 Zarządzenie nr VII/496/2018 w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-202
25 26/03/2018 Zarządzenie nr VII/495/2018 w sprawie zamiany nieruchomości
24 22/03/2018 Zarządzenie nr VII/494/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
23 20/03/2018 Zarządzenie nr VII/493/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22

20/03/2018

Zarządzenie nr VII/492/2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

21

19/03/2018

Zarządzenie nr VII/291/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

20

15/03/2018

Zarządzenie nr VII/290/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego
19

08/03/2018

Zarządzenie Nr VII/489/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

18

01/03/2018

Zarządzenie Nr VII/488/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

17

26/02/2018

Zarządzenie Nr VII/487/2018

w sprawie powołania komisji przerargowej

16

19/02/2018

zarządzenie nr VII/486/2018

w sprawie zmiany klasy drogi gminnej

15

19/02/2018

Zarządzenie Nr VII/485/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

14

09/02/2018

Zarządzenie Nr VII/484/2018

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których gmina Zabłudów jest organem prowadzącym

13

07/02/2018

Zarządzenie nr VII/483/2018

w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego

12

05/02/2018

Zarządzenie Nr VII//482/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

11

05/02/2018

Zarządzenie Nr VII/481/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

10

29/01/2018

Zarządzenie NR VII/480/2018

w sprawie nabycia nieruchomości

9

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/479/2018

w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie

8

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/478/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

7

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/477/2018

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

6

22/01/2018

Zarządzenie Nr VII/476/2018

w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości w drodze przetargu

5

11/01/2018

 Zarządzenie Nr VII/475/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

4

04/01/2018

Zarządzenie Nr VII/474/2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

3

03/01/2018

Zarządzenie Nr VII/473/2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  w drodze bezprzetaqrgowej

2

03/01/2018

Zarządzenie nr VII/472/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

1

03/01/2018

Zarządzenie Nr VII/471/2018

w sprawie kontroli podatkowej i gospodarowania odpadami

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-10-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-03-14