Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa - rok 2018

Lp.

Data

Numer zarządzenia

Opis

21

19/03/2018

Zarządzenie nr VII/291/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

20

15/03/2018

Zarządzenie nr VII/290/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego
19

08/03/2018

Zarządzenie Nr VII/489/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

18

01/03/2018

Zarządzenie Nr VII/488/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

17

26/02/2018

Zarządzenie Nr VII/487/2018

w sprawie powołania komisji przerargowej

16

19/02/2018

zarządzenie nr VII/486/2018

w sprawie zmiany klasy drogi gminnej

15

19/02/2018

Zarządzenie Nr VII/485/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

14

09/02/2018

Zarządzenie Nr VII/484/2018

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których gmina Zabłudów jest organem prowadzącym

13

07/02/2018

Zarządzenie nr VII/483/2018

w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego

12

05/02/2018

Zarządzenie Nr VII//482/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

11

05/02/2018

Zarządzenie Nr VII/481/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

10

29/01/2018

Zarządzenie NR VII/480/2018

w sprawie nabycia nieruchomości

9

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/479/2018

w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie

8

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/478/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

7

25/01/2018

Zarządzenie Nr VII/477/2018

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

6

22/01/2018

Zarządzenie Nr VII/476/2018

w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości w drodze przetargu

5

11/01/2018

 Zarządzenie Nr VII/475/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

4

04/01/2018

Zarządzenie Nr VII/474/2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

3

03/01/2018

Zarządzenie Nr VII/473/2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  w drodze bezprzetaqrgowej

2

03/01/2018

Zarządzenie nr VII/472/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

1

03/01/2018

Zarządzenie Nr VII/471/2018

w sprawie kontroli podatkowej i gospodarowania odpadami

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-03-14