Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 106 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w kopercie z dopiskiem „Obsługa informatyczna” Decyduje data wpływu do Urzędu. Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego formularza w terminie do dnia 12 grud-nia 2017r godz. 15.00

W nawiązaniu do §5 projektu umowy informuję, że przy wyborze oferty będzie brana cena usług brutto za 1 miesiąc.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-05