Informacja o unieważnieniu przetargu na przebudowę ul. I. Demblińskiej w Zabłudowie

Zabłudów, dnia 10.08.2017 r.

 

 

 

 

RGK.271.12.2017

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na: Rozbudowę ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ponieważ cena jedynej oferty złożonej w przedmiotowym przetargu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Z-ca Burmistrza Zabłudowa

/-/ Wiesław Dąbrowski

 

 

 

 

 

 


 Zabłudów, 10.08.2017 r.

RGK. 271.12.2017

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na Rozbudowę ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie”

 

 

 

Informuję, iż w określonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 8 sierpnia 2017 r., do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 961 139,00 zł.

 

Ofertę złożył Wykonawca:

 

  1. SOLIDMAT Mateusz Regucki

adres: ul. Św. Rocha 34, 16-060 Zabłudów 

wartość oferty brutto 1.579.566,00 zł, podatek VAT 23 %

termin gwarancji – 5 lat.

 

 

Wykonawca zaakceptował warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ oraz termin płatności.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Julita Joanna Wiewiórka

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-11