Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów” uchwalone uchwałą Nr XXIX/179/05 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 26 listopada 2005 r., (zmienione uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V/35/2011 z dnia 21 lutego 2011 r., Nr IX/69/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr XXIV/207/2013 z dnia 10 września 2013 r., Nr XXIX/264/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., Nr XXX/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., Nr XXXI/290/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. oraz Nr VI/43/2019 z dnia 26 marca 2019r, XI/72/2019r z dnia 24 września 2019r)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska w Zabłudowie

Data wytworzenia: 2016-10-26

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-10-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-10-26