Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów

Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie działki nr geodezyjny 658 oraz części działki nr geodezyjny 679 położonych na gruntach wsi Bobrowa pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych z dopuszczeniem usług, w tym turystycznych i wypoczynkowych po zakończeniu eksploatacji surowców.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-22