Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów”

Przedmiotem zmiany studium jest zwiększenie możliwości rozwoju funkcji rekreacyjno-wypocznkowej w strefie B – obszarze rolno - osadniczym na terenie gminy Zabłudów. W ramach opracowania sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 20 listopada do 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pokój nr 205 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu o godz. 1500.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Zajączkowska

Data wytworzenia: 2017-11-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-13