OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

Termin ważności strony 2010-06-04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionego terenu obejmującego działki Nr ew. 662, 678, 679, 683 i 684/1, w obrębie Bobrowa w gminie Zabłudów, przeznaczone pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego.

Zabłudów, 10.05.2010 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionego terenu obejmującego działki Nr ew. 662, 678, 679, 683 i 684/1, w obrębie Bobrowa w gminie Zabłudów, przeznaczone pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie Uchwały Nr XXXV/264/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchniowej eksploatacji kruszywa mineralnego w granicach działek Nr ew. 662, 678, 679, 683 i 684/1 w obrębie Bobrowa w Gminie Zabłudów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zabłudowa przy ul. Rynek 8 w terminie do dnia 4 czerwca 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wz. BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Maksymiuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-05-12