Inwestycje celu publicznego - rok 2017

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.34.2016

  2019-04-02 16:32:56

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.16.2017

  2018-03-23 10:25:41

  o umorzeniu postępowania w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 153, 71, 70/2, 85/2, 87 położonych w obrębie Zajezierce, gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.42.2017

  2018-01-29 10:37:37

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 426/4, 23/1, 23/5 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.43.2017

  2018-01-29 10:35:21

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.41.2017

  2018-01-26 11:29:54

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.39.2017

  2017-12-29 14:29:06

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 529, 530, 570/3, 576 położonych w obrębie Pasynki gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.33.2017

  2017-12-13 16:01:07

  o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/modernizacji linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15kV, złączy kablowych ZKSN, kontenerowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. gr. 235/2, 235/1, 236/3, 59, 238/2, 230, 329/2, 314/2, 316, 318/2, 329/3, 329/1, 377, 376, 161, 87, 738/3, 72, 71/2, 71/3, 10/3, 71/1, 219/2, 751/14, 751/13, 751/12, 10/2, 190, 749/2, 738/2, 738/1, 739, 734, 87, 821, 822, 826, 744, 745, 743/5, 823, 171/2, 172 położonych w obrębie Pawły, gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.38.2017

  2017-12-13 15:55:04

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej, słupa w istniejącej napowietrznej linii SN-15Kv, linii kablowej SN-15Kv, dwóch linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 87, 153, 196 położonych w obrębie Zajezierce, oraz na dz. nr ew. gr. 426, 438/1, 439 położonych w obrębie Kamionka gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.37.2017

  2017-12-13 15:50:58

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 184, 185, 142/1 położonych w obrębie wsi Pawły, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 403/2, 414, 415, 371/4, 156/1, 157/1, 157/2, 363/2, 12/14, 12/12, 362/2, 364/1, 364/2, 365/2 położonych w obrębie wsi Dawidowicze gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.31.2017

  2017-12-13 15:44:24

  o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGiGG.6733.31.2017 z dnia 17 listopada 2017r. wydanej przez Burmistrza Zabłudowa dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie Dawidowicze, gmina Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-13

Rejestr zmian