O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.43.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

Zabłudów, 24 stycznia 2018 r.

 

RGiGG.6733.43.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t. ze zm.), w dniu 24 stycznia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

 

       Sprawa jest prowadzona z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Informację umieszcza się:

 

 

 

                                                       

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214– tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-15