O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.27.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków (ilość RLM 18) wraz z doziemną kanalizacją sanitarną i elektryczną na działce Nr geod. 68 położonej w Rafałówce, gm. Zabłudów, obręb Rafałówka, dz. Nr. geod. 68.

Zabłudów, 26 października 2017r.

 

RGiGG.6733.27.2017

    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778, j.t.), w dniu 26 października 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków  (ilość RLM 20) wraz z doziemną kanalizacją sanitarną i elektryczną na działce Nr geod. 68 położonej w Rafałówce, gm. Zabłudów,

-obręb Rafałówka,  dz. Nr. geod. 68;.

 

            Sprawa jest prowadzona z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8 ,16-060 Zabłudów

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-26