O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.18.2017

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile wraz z infrastrukturą techniczną na części działki Nr geod. 190/3, obręb Kudrycze, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 11 lipca 2017r.

 RGiGG.6733.18.2017

    

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

  Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 1073, j.t.), w dniu 11 lipca 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile wraz z infrastrukturą techniczną na części działki Nr geod. 190/3, obręb Kudrycze, gm.  Zabłudów.

 Sprawa jest prowadzona z wniosku:  T-Mobile Polska S.A., ul. Młynarska 12, 02-674 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Tomasza Pekrula, Eltel Networks Telecom Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • na stronie internetowej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń we wsi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-07-13