Inwestycje celu publicznego - rok 2017

 • O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.1.2017

  2017-04-11 14:39:58

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa wydanej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach położonych we wsi Halickie, gm. Zabłudów: -obręb Halickie, dz. Nr. geod. 442/2, 442/1, 258/9, 450/7, 257/1, 650/4, 276/6, 276/5, 276/3, 650/3, 650/2, 650/1, 276/12, 276/11, 276/10, 276/2.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.2.2017

  2017-02-07 11:44:49

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV w m. Protasy, gm. Zabłudów na dz. Nr. geod. 27/15, 144.

 • O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.5.2017

  2017-04-11 13:34:39

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa przewidzianego do realizacji na działkach położonych we wsi Skrybicze , gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.4.2017

  2017-07-13 12:14:18

  o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak RGiGG.6733.4.2017 z dnia 3 kwietnia 2016r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej Nn 0,4 Kv) na działkach położonych w gminie Zabłudów: obręb Dawidowicze, dz. Nr. geod. 371/4, 269/1, 209/2, 364/2, 45/2, 45/18, 210, 369, 99, 98/1, 365/2, 98/3, 98/4, 100, 101/2, 102, 109, 110, 111/5

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.3.2017

  2017-04-04 14:05:06

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN o łącznej długości ok. 911 , kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i liniach kablowych nN wraz ze złączami kablowymi o łącznej długości ok. 610 m

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.6.2017

  2017-02-23 13:11:56

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych do realizacji na działkach o Nr geod. 649/3, 649/9, 649/13, 25/11, 649/8, 649/7, 426/4, 25/10 oraz 25/8 w obrębie Halickie, gmina Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.7.2017

  2017-04-21 09:56:04

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji kontenerowej, linii kablowej SN i nN oraz linii napowietrznej nN 0,4 kV na istniejących słupach na części działek o nr ew. gr. 344, 209/3, 184, 185/2, 185/3, 186/3, 183, 343, 261/7, 261/11, 262/9, 346/1, 262/8, 333, 178/10 w obrębie Kuriany, gmina Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.8.2017

  2017-02-23 13:17:49

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek o nr ew. gr. 556; 567 i 618/2 , w obrębie Krynickie, gmina Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.9.2017

  2017-03-22 16:14:19

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej fi315mm o długości 141,4m oraz kanału technologicznego złożonego z czterech rur fi40mm o długości 253,0m, na działkach położonych w Zabłudowie przy ul. Bielskiej: -obręb Zabłudów, dz. Nr. geod. 373 oraz 105;.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.12.2017

  2017-05-23 14:18:48

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na części działkach o nr ew. gr. 80/2, 78/1 w obrębie ewid. Łubniki, gmina Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-13

Rejestr zmian