Inwestycje celu publicznego - rok 2017

 • O B W I E S Z C Z E N I E Nr RGiGG.6733.41.2017

  2018-01-26 11:29:54

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.40.2017

  2017-12-29 14:32:41

  w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.43.2017

  2017-12-15 14:32:23

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej do 0,50 MPa, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 151/18, 151/19 (Ark. 12) położonych w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.42.2017

  2017-12-13 16:00:05

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 426/4, 23/1, 23/5 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.31.2017

  2017-12-13 15:44:24

  o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGiGG.6733.31.2017 z dnia 17 listopada 2017r. wydanej przez Burmistrza Zabłudowa dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek o nr ew. gr. 371/4, 412/1, 413/1, 413/2, 363/2, 172, 397/1, 174/1, 175/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190,192/1, 399/1, 254/2 w obrębie Dawidowicze, gmina Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.39.2017

  2017-11-20 11:29:24

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 529, 530, 570/3, 576 położonych w obrębie Pasynki gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.30.2017

  2017-11-14 14:20:07

  w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działce nr ewidencji geodezyjnej gruntów 153 (droga powiatowa) w obrębie wsi Zajezierce

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.29.2017

  2017-11-14 14:17:11

  w dniu 08 listopada 2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku OSP, budowie świetlicy wiejskiej z garażem w bryle budynku na potrzeby OSP wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w odległości 1,5m od granicy z działką Nr 66/1 wraz z budową zbiornika na gaz przewidzianych do realizacji na działce Nr 66/2 w obrębie Rafałówka, gm. Zabłudów, -obręb Rafałówka, dz. Nr. geod. 66/2.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.38.2017

  2017-10-27 08:53:11

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej, słupa w istniejącej napowietrznej linii SN-15Kv, linii kablowej SN-15Kv, dwóch linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 87, 153, 196 położonych w obrębie Zajezierce, oraz na dz. nr ew. gr. 426, 438/1, 439 położonych w obrębie Kamionka gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.37.2017

  2017-10-27 08:49:29

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 184, 185, 142/1 położonych w obrębie wsi Pawły, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 403/2, 414, 415, 371/4, 156/1, 157/1, 157/2, 363/2, 12/14, 12/12, 362/2, 364/1, 364/2, 365/2 położonych w obrębie wsi Dawidowicze gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-13

Rejestr zmian