Obwieszczenie nr RGiGG.6733.27.2018

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV składających się z linii kablowych SN-15kV, słupa w linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4kV, linii kablowych nn-0,4kV, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 42/5, 48/1, 48/2, 68, 94/1, 98/1, 98/2, 102/1, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 151, 186, 188/22, 188/30 położonych w obrębie Łubniki, gm. Zabłudów.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2018-07-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-09-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-07-26