O B W I E S Z C Z E N I E nr RGiGG.6733.4.2018

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 102/20, 102/19, 102/18, 324/2, 324/1, 101/10, 101/8, 86/3, 321/5, 86/22, 86/7, 317, 309/2 w obrębie Kuriany gm. Zabłudów

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-06-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-29