Lista postępowań

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.41.2018

  2018-12-05 10:30:35

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 262/19, 262/41, 262/42, 262/43, 262/45, 262/46, 262/47 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.40.2018

  2018-11-26 13:42:14

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV oraz kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 88/38, 390/2, 88/45, 320/2, 79/20, 79/22, 79/24 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.39.2018

  2018-11-26 13:39:32

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 450/7, 257/3, 452/1, 339/1 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.38.2018

  2018-11-26 13:37:15

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 262/12, 262/6, 262/41, 262/59, 264, 261/1, 94, położonych w obrębie Kolonia Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.37.2018

  2018-11-26 13:34:09

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 98/2, 98/3, 128/5, 127/1, 43/1 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 1485B, położonych w obrębie Łubniki gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.36.2018

  2018-11-26 13:30:36

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 91, 98 położonych w obrębie Kowalowce gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie Nr RGiGG.35.2018

  2018-10-17 11:58:05

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. gr. 241/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.30.2018

  2018-09-25 10:21:27

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 321/5, 321/2, 86/3, 87/3, 88/4, 101/6, 321/4, 94/3, 88/3, 91/3, 90/3, 89/7, 333, 320/1, 77/6, 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 74/5, 87/21, 88/43, 88/45, 320/2, 390/2 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.34.2018

  2018-09-21 14:09:05

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 96/1, 95/1, 95/5, 96/3, 97/33, 94/26, 94/27, 95/10, 95/9, 95/13, 95/12, 96/10, 97/9, 97/10, 96/11, 97/14, 97/15, 96/12, 97/19, 97/20, 95/19, 95/20, 96/9 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.33.2018

  2018-09-21 14:07:09

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 442/1, 436 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-09

Rejestr zmian