Lista postępowań

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.43.2018

  2019-01-17 11:40:39

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 97/33, 94/26, 96/3, 95/5, 95/4, 95/1, 96/1, 426/4, 25/8, 661, 25/11, 649/24, 23/8, 649/26, 23/5, 23/3, 22/2, 21/9, 21/7, 21/5, 421 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.44.2018

  2019-01-14 10:01:29

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV i złącz kablowych nn 0,4kV i słupa napowietrznej linii nn 0,4kV, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 121, 116 położonych w obrębie Kucharówka, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 214, 269, 270, 206, 207/2, 233 w obrębie Rafałówka, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.42.2018

  2019-01-14 09:41:47

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola samorządowego, wraz z dobudową schodów zewnętrznych oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. gr. 107/4 (ark. 26), położonej w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.41.2018

  2018-12-05 10:30:35

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 262/19, 262/41, 262/42, 262/43, 262/45, 262/46, 262/47 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.40.2018

  2018-11-26 13:42:14

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV oraz kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 88/38, 390/2, 88/45, 320/2, 79/20, 79/22, 79/24 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.39.2018

  2018-11-26 13:39:32

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 450/7, 257/3, 452/1, 339/1 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.38.2018

  2018-11-26 13:37:15

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 262/12, 262/6, 262/41, 262/59, 264, 261/1, 94, położonych w obrębie Kolonia Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.37.2018

  2018-11-26 13:34:09

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 98/2, 98/3, 128/5, 127/1, 43/1 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 1485B, położonych w obrębie Łubniki gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.36.2018

  2018-11-26 13:30:36

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. gr. 91, 98 położonych w obrębie Kowalowce gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie Nr RGiGG.35.2018

  2018-10-17 11:58:05

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. gr. 241/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-09

Rejestr zmian