Lista postępowań

 • Obwoeszczenie nr RGiGG.6733.25.2018

  2018-08-02 15:13:42

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. gr. 241/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.26.2018

  2018-08-01 11:36:14

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV składających się z linii kablowych SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV, słupa w linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4kV, linii napowietrznych nn-0,4kV, linii kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 55, 167, 290, 312, 342, 404/1, 448, 467, 489, 490, 491, 497, 498/1, 517, 524/1, 525, 527/1, 528/1, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 715/1, 718/1, 798, 799/1, 1030 położonych w obrębie Ryboły gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.27.2018

  2018-07-26 11:26:40

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV składających się z linii kablowych SN-15kV, słupa w linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4kV, linii kablowych nn-0,4kV, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 42/5, 48/1, 48/2, 68, 94/1, 98/1, 98/2, 102/1, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 151, 186, 188/22, 188/30 położonych w obrębie Łubniki, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.24.2018

  2018-07-11 13:49:49

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5MPa, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 143 i 155/31 położonych w obrębie Kolonia Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.23.2018

  2018-07-06 09:10:51

  Postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 26/16, 27/1, 27/2, 27/14, 27/15, 144, 147 w obrębie Protasy gm. Zabłudów, na dz. nr 4/8, 5/1 w obrębie Łubniki gm. Zabłudów, na dz. nr 577 w obrębie Halickie gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.22.2018

  2018-07-04 14:40:50

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. gr. 229 w obrębie Kaniuki, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.21.2018

  2018-06-18 14:42:55

  Postępowanie w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przewidzianych do realizacji na działce o nr ew. gr. 22/2 (ark. 31) położonej w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.40.2017

  2018-05-24 14:50:23

  Postępowanie w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.19.2018

  2018-05-24 14:47:35

  Postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE „Zwierki 96212/18224” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową na działce nr 303/1 w obrębie Zwierki, gm, Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.18.2018.

  2018-05-09 15:37:15

  Postępowanie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 100/19, 99/3 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-09

Rejestr zmian