Lista postępowań

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.21.2018

  2018-06-18 14:42:55

  Postępowanie w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przewidzianych do realizacji na działce o nr ew. gr. 22/2 (ark. 31) położonej w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.40.2017

  2018-05-24 14:50:23

  Postępowanie w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.19.2018

  2018-05-24 14:47:35

  Postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE „Zwierki 96212/18224” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową na działce nr 303/1 w obrębie Zwierki, gm, Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.18.2018.

  2018-05-09 15:37:15

  Postępowanie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 100/19, 99/3 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.17.2018.

  2018-05-09 15:33:44

  Postępowanie w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu przydrożnego przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 136, 126/1, 95, 126/2, w obrębie Zagruszany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.16.2018.

  2018-05-09 15:28:37

  Postępowanie w sprawie rewitalizacji parku miejskiego wraz z budową stałej napowietrznej sceny, kładki dla pieszych nad stawem, tarasu widokowego przy stawie, obiektów małej architektury, utwardzonych ścieżek dla pieszych o nawierzchni szutrowej, utwardzonej ścieżki dla rowerów o nawierzchni szutrowej, oświetlenia parkowego, utwardzonych miejsc parkingowych o nawierzchni szutrowej, przebudowy rowów i kanałów odprowadzających wody opadowe i zbiornika wodnego wraz z urządzeniami, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 269, 220 w obrębie Kolonia Zabłudów i działce nr 113/3 w obrębie miasta Zabłudów (ark. 26).

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.8.2018

  2018-04-10 08:32:27

  Postepowanie w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach o nr ew. gr. 95/25, 172/2, 586/2, 95/34, 95/35, 95/32, 95/28, 95/29, 95/30, 95/31, 95/36, 95/37, 95/38, 95/39, 95/40, 95/41, 172/21 położonych w obrębie Skrybicze gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.14.2018

  2018-03-23 11:04:48

  Postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 335, 336, 327, 328, 329, 330 w obrębie Dobrzyniówka gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.13.2018

  2018-03-23 11:01:38

  Postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektrycznej niskiego napięcia – oświetleniowej wraz ze słupami, na działkach o nr ew. gr. 100/1, 96/1 położonych w obrębie Laszki gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.12.2018

  2018-03-23 10:57:11

  Postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 454 (ark. 24), 219, 152/1, 151/3 (ark. 12), 28/3 (ark. 15), 348 (ark. 16), w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-09

Rejestr zmian