Lista postępowań

 • Obwieszczenie Nr RGiGG.35.2018

  2018-10-17 11:58:05

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. gr. 241/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.30.2018

  2018-09-25 10:21:27

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 321/5, 321/2, 86/3, 87/3, 88/4, 101/6, 321/4, 94/3, 88/3, 91/3, 90/3, 89/7, 333, 320/1, 77/6, 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 74/5, 87/21, 88/43, 88/45, 320/2, 390/2 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.34.2018

  2018-09-21 14:09:05

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 96/1, 95/1, 95/5, 96/3, 97/33, 94/26, 94/27, 95/10, 95/9, 95/13, 95/12, 96/10, 97/9, 97/10, 96/11, 97/14, 97/15, 96/12, 97/19, 97/20, 95/19, 95/20, 96/9 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.33.2018

  2018-09-21 14:07:09

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 442/1, 436 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.32.2018

  2018-09-21 14:05:02

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. gr. 260/23, 260/30, 260/29, 260/27, 450/7, 445 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.31.2018

  2018-09-19 15:19:47

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, przewidzianych do realizacji na działce nr ew. gr. 260/2 w obrębie Dobrzyniówka i na działkach nr ew. gr. 105, 117/3, 180/2, 179, 182/1 w obrębie Folwarki Małe, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.29.2018

  2018-09-14 10:08:41

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie placu zabaw, siłowni napowietrznej i altany rekreacyjnej, na części działek nr ew. gr. 521/60 i 521/34 w obrębie Halickie, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.28.2018

  2018-08-23 09:45:19

  Postępowanie w sprawie ustaleniua lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, przewidzianych do realizacji na działce nr ew. gr. 260/2 w obrębie Dobrzyniówka i na działkach nr ew. gr. 105, 117/3, 180/2, 179, 182/1 w obrębie Folwarki Małe, gm. Zabłudów.

 • Obwoeszczenie nr RGiGG.6733.25.2018

  2018-08-02 15:13:42

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. gr. 241/1 położonej w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.26.2018

  2018-08-01 11:36:14

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV składających się z linii kablowych SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV, słupa w linii napowietrznej SN-15kV, stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4kV, linii napowietrznych nn-0,4kV, linii kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 55, 167, 290, 312, 342, 404/1, 448, 467, 489, 490, 491, 497, 498/1, 517, 524/1, 525, 527/1, 528/1, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 715/1, 718/1, 798, 799/1, 1030 położonych w obrębie Ryboły gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-05-09

Rejestr zmian