Lista postępowań, w których udział bierze więcej niż 20 uczestników

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.164.2020

  2021-06-10 13:47:11

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. gr. 88/22 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów

 • Postępowanie nr RGiGG.6730.403.2020

  2021-05-14 14:51:12

  Sprawa dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o nr geodezyjnym 81/13 w obrębie Kuriany, gmina Zabłudów.

 • Decyzje o warunkach zabudowy - wydłużone terminy

  2021-03-30 14:31:24

  Ze względu na absencję pracowników informujemy, że terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy ulegną przedłużeniu.

 • Postępowanie nr RGiGG.6730.337.2020

  2021-03-17 14:06:47

  Sprawa dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr geodezyjny 327 położonej w obrębie Dobrzyniówka, gmina Zabłudów.

 • Postępowanie nr RGiGG.6730.267.2020

  2020-12-03 15:19:45

  Sprawa dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną na działce Nr geod. 76/23 w obrębie Łubniki, gmina Zabłudów

 • Obwiesczenie nr RGiGG.6730.313.2019.

  2020-10-13 15:59:03

  Postępowanie w w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. gr. 88/18 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.70.2020

  2020-07-08 14:41:24

  Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. gr. 405/76 w obrębie ewid. Zwierki, gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.65.2020

  2020-07-08 14:39:08

  Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali namiotowej (z przeznaczeniem magazynowania materiałów budowlanych i nawozów) w zabudowie usługowej wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki o Nr geod. 337 w obrębie administracyjnym miasta Zabłudów,

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.205.2019

  2020-03-30 15:06:54

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu wolnostojących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, wraz z infrastrukturą techniczną, na części działki o Nr ew. gr. 230/4 w obrębie Halickie, gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.318.2019

  2020-03-12 14:15:23

  Postępowanie w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz garażu wraz z infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. gr. 516 w obrębie ewid. Pasynki,

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6730.290.2019

  2020-01-29 15:45:27

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew.gr. 68/27 w obrębie ewid. Zagruszany, gm. Zabłudów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Kiertowicz

Data wytworzenia: 2019-10-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-10-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-10-22