Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 15 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Zabłudowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania : 1

Granice obwodu głosowania: Zabłudów-Kolonia, Gnieciuki, Ochremowicze, Małynka, Kołpaki, Olszanka, Żywkowo, Sieśki, Aleksicze.

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   

 


Nr obwodu głosowania 2

Granice obwodu głosowania: Dobrzyniówka, Teodorowo, Folwarki Małe, Krasne, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  - Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Dobrzyniówka 40, 16-060 Zabłudów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 


Nr obwodu głosowania 3

Granice obwodu głosowania: Rafałówka, Borowiki, Kucharówka, Kamionka, Bobrowa, Kościukówka, Łukiany, Płoskie, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Zacisze, Zajezierce.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Rafałówka 64, 16-060 Zabłudów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 

 

 

 


Nr obwodu głosowania 4

Granice obwodu głosowania: Kuriany, Białostoczek.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Świetlica Wiejska w Kurianach, Kuriany 29, 15-588 Białystok

 


Nr obwodu głosowania 5

Granice obwodu głosowania: Protasy, Zwierki, Łubniki, Zagruszany.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, Zwierki 43, 16-060 Zabłudów


Nr obwodu głosowania 6

Granice obwodu głosowania: Kowalowce, Solniki, Krynickie, Rzepniki, Żuki, Nowosady.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Wiejski Dom Kultury w Krynickich, Krynickie 55, 16-060 Zabłudów


Nr obwodu głosowania 7

Granice obwodu głosowania: Ryboły, SK Ryboły, Laszki, Koźliki, Pawły, Ciełuszki, Dawidowicze, Kaniuki, Miniewicze, Ostrówki.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Wiejski Dom Kultury w Rybołach, Ryboły 129, 16-060 Zabłudów


Nr obwodu głosowania 8

Granice obwodu głosowania: Halickie, Skrybicze, Bogdaniec, Józefowo, Kudrycze, Pasynki.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Świetlica Wiejska w Halickich, Halickie 3, 15-593 Białystok


Nr obwodu głosowania 9

Granice obwodu głosowania: Zabłudów: ul. Białostocka, ul. 3 Maja, ul. Surażska, Trawiasta, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Bielska, ul. Cerkiewna, ul. Podrzeczna, ul. Muchawiecka, ul. Książąt Litewskich, ul. I Dywizji, ul. Szkolna, ul. Koziniec.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 


Nr obwodu głosowania 10

Granice obwodu głosowania: Zabłudów: ul. Kalwińska, ul. Św. Rocha, ul. Zamiejska, ul. Polna, ul. Adama Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Zaułek, ul. Grzegorza Chodkiewicza, ul. Radziwiłłowska, ul. Drukarzy Zabłudowskich, ul. Franciszka Karpińskiego, ul. Kazimierza Ostaszewskiego, ul. Sapiehów, ul. Józefa Manteuffla, ul. Izabeli Demblińskiej, Zabłudów Kolonia Miasto.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20, 16-060 Zabłudów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku I najpóźniej  do dnia  8 października 2018 r.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Zabłudowa najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Sawicka

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-09-17