Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje:
§  1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 października 2019 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§  4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załaczniki cz 1

Załaczniki cz 2

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Zabłudowie

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Sawicka

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 20-08-2019 14:06

Data modyfikacji informacji: 17-10-2019 12:27

Pokaż rejestr zmian