Zestawienie z prawidłowości wykonania zadań publicznych w 2011 roku

Zabłudów, dn. 21.03.2012 r.

Zestawienie z prawidłowości wykonania zadań publicznych
zleconych w otwartym konkursie ofert

Komisja w składzie:

  1. Monika Hankowska
  2. Anita Jurska
  3. Marta Goralewska
  4. Elżbieta Zajączkowska

działająca na podstawie § 7 Zarządzenia Nr V/117/09 Burmistrza Zabłudowa z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli, weryfikacji i oceny realizacji zadać publicznych oraz określenia zasad i trybu jej działania, uprzejmie informuje, iż złożone zostały w terminie wynikającym z umowy sprawozdania z zakresu wykorzystania dotacji zgodnie poniższą tabelą:

Lp.

Rodzaj

Organizacja pozarządowa

Kwota dotacji

Środki wykorzystane

Zwrot

1.

Z ustawy o sporcie

KS Rudnia

91.000 zł

91.000 zł

0 zł

2.

UKS „Dąb”

9.876 zł

9.876 zł

0 zł

3.

KP Hydrobud

15.000 zł

13.498.97 zł

1.501,03 zł

4.

LUKS „Lider”

17.000 zł

17.000 zł

0 zł

5.

Ludowy Zespół Sportowy
Zwierki (szachy)

2.500 zł

2.500 zł

0 zł

6.

Ludowy Zespół Sportowy
Zwierki (piłka)

17.000 zł

17.000zł

0 zł

7.

Z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Klub Sportowy „Podlasie”

2.500 zł

2.500 zł

0 zł

8.

Z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (fundusz alkoholowy)

„Panorama”

52.000 zł

51.999.9 zł

0,10 zł

SUMA

206.876 zł

205 374,87 zł

1501,13 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 r. udzielono z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację w Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 52.000 zł oraz w Rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie 154.876 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z założeń według harmonogramów przyjętych działań.

1. Monika Hankowska

2. Anita Jurska

3. Marta Goralewska

4. Elżbieta Zajączkowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2012-03-28

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-03-28