OGŁOSZENIE

O OFERCIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI FOLWARKI NA REALIZACJĘ ZADANIA pt. "ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE"

Zabłudów, 15

Zabłudów, 15.11.2012 r.

Or.524.11.2012

Urząd Miejski w Zabłudowie informuje, że w dniu 14.11.2012 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folwarki na realizację zadania publicznego pt. „Świąteczne inspiracje”. W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia
tj. od 16.11.2012 r. do 22.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w godzinach 7:00-15:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2012-11-15