Oferta Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś BArWA na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Zabłudów”

Or.525.1.2018

 

 

 Urząd Miejski w Zabłudowie informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś BArWA na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Zabłudów”.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zgłaszać można uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia tj. od 1.08.2018 r. do 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8,w godzinach 7:00-15:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek oraz od 8:30 do 16:30 we środę.

 

 Burmistrz Zabłudowa
  /-/ Wiesław Dąbrowski
      Z-ca Burmistrza

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Data wytworzenia: 2018-08-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-08-01