KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Termin ważności strony 2010-10-12

Formularz konsulatcyjny do pobrania znajduje się pod informacją


 

Zabłudów, 2010.10.04

Or.0717/-1-8/10

Organizacje pozarządowe 

z terenu gminy Zabłudów.

         W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. W związku z powyższym serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Zabłudów do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011.

        Propozycje prosimy wnosić w oparciu o obowiązujący ,,Program współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”( http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=9323) na załączonym formularzu, do dnia 11 października 2010 roku na adres Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów lub e-mail 0x01 graphic
sekretarz@zabludow.pl 0x01 graphic

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Rudzik

Wprowadzający: Teresa Rudzik

Data modyfikacji: 2010-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-10-04