Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania finansowanego z budżetu gminy Zabłudów

Untitled

Zabłudów, 31.03.2016 r.

Or.525.1.2016

O G ŁO S Z E N I E

Urząd Miejski w Zabłudowie informuje, że w dniu 18.03.2016 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś BArWA na realizację zadania publicznego pt. „Zakup strojów
i akordeonu dla zespołu „Barwianka” ora dofinansowanie wyjazdów”. W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) zgłaszać można uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni
od dnia jej zamieszczenia tj. od 31.03.2016 r. do 07.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie, ul. Rynek 8,w godzinach 7:00-15:00 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
oraz od 8:30 do 16:30 we środę.

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2011-09-08