Informacja o wyniku konsultacji w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Termin ważności strony 2011-12-30

Zabłudów, 24.11.2011 r.

Or. 524.12.2011

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w dniach 15.11.2011 r. — 22.11.2011 r. przeprowadzone zostały konsultacje, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły składać na „Formularzu do konsultacji” zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabłudowie propozycje zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Do dnia 22.11.2011 r. do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nie wpłynęły żadne propozycje i uwagi .

W związku z powyższym projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie w formie zaproponowanej przez Burmistrza Zabłudowa.

Burmistrz
Jacek Lulewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2011-11-24