Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2018

 • Uchwała nr XXXV/332/2018

  2019-06-07 13:35:19

  w sprawie przyjęcia oceny zasobów społecznych Gminy Zabłudów za 2017 rok;

 • Uchwała Nr III/22/2018

  2019-01-24 10:29:02

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r

 • Uchwała nr III/21/2018

  2019-01-24 10:25:11

  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 • Uchwała nr III/20/2018

  2019-01-24 10:21:58

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

 • Uchwała nr III/19/2018

  2019-01-24 10:19:19

  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 • Uchwała nr III/18/2018

  2019-01-24 10:16:33

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Borowiki i Zwierki („Cmentarz Zakonny”) w gminie Zabłudów

 • Uchwała nr III/17/2018

  2019-01-24 10:14:36

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów”;

 • Uchwała nr III/16/2018

  2019-01-24 10:08:49

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kucharówka w gminie Zabłudów

 • Uchwała nr III/15/2018

  2019-01-24 10:06:34

  w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zabłudów w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • Uchwała nr III/14/2018

  2019-01-24 10:03:57

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-03-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-03-01

Rejestr zmian