Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2018

 • Uchwała nr XLI/419/2018

  2018-10-25 15:47:40

  w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Płoskie złożonego do funduszu sołeckiego na 2019 rok

 • Uchwała nr XLI/418/2018

  2018-10-25 15:45:48

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

 • Uchwała nr XLI/417/2018

  2018-10-25 15:44:10

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki w Gminie Zabłudów

 • Uchwała nr XLI/416/2018

  2018-10-25 15:42:21

  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Zabłudów

 • Uchwała nr XLI/415/2018

  2018-10-25 15:39:56

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok;

 • Uchwały od nr XLI/372/2018 do XLI/414/2018 i nr XLI/420/2018

  2018-10-25 15:37:04

  w sprawie statutów sołectw: Bobrowa; Ciełuszki; Dawidowicze; Dobrzyniówka; Halickie; Gnieciuki; Folwarki Małe; Folwarki Wielkie; Folwarki Tylwickie; Kaniuki; Kamionka; Kowalowce; Kucharówka; Kudrycze; Kołpaki; Kuriany; Krynickie; Koźliki; Laszki; Łubniki; Małynka; Miniewicze; Nowosady; Ostrówki; Olszanka; Ochremowicze; Pawły; Pasynki; Protasy; Płoskie; Rafałówka; Ryboły; Rzepniki; Solniki; Skrybicze; Sieśki; Tatarowce; Zajezierce; Zacisze; Zagruszany; Zwierki; Kolonia Zabłudów; Żuki; Żywkowo

 • Uchwała nr XLI/371/2018

  2018-10-25 15:32:29

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów

 • Uchwała nr XL/370/2018

  2018-10-25 15:30:41

  w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabłudów przez inne niż Gmina Zabłudów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 • Uchwała nr XXXIX/369/2018

  2018-10-25 15:27:26

  w sprawie wyrażenia zgody / woli przystąpienia Gminy Zabłudów do klastra energii energyREGION „Michałowo”

 • Uchwała nr XXXIX/368/2018

  2018-10-25 15:25:50

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-03-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-03-01

Rejestr zmian