Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zabłudowie - rok 2017

 • Uchwała nr XXX/288/2017

  2018-03-01 10:59:26

  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów

 • Uchwała nr XXX/287/2017

  2018-03-01 10:56:39

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 • Uchwała nr XXX/286/2017

  2018-03-01 10:54:28

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

 • Uchwała nr XXX/285/2017

  2018-03-01 10:50:07

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę zarządzania publiczną droga powiatową

 • Uchwała nr XXX/284/2017

  2018-03-01 10:47:07

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso oraz określenia inkasentów

 • Uchwała nr XXX/283/2017

  2018-03-01 10:45:30

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Nowej Woli

 • Uchwała nr XXX/282/2017

  2018-03-01 10:42:17

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie.

 • Uchwała nr XXX/281/2017

  2018-03-01 10:40:39

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku

 • Uchwała nr XXX/280/2017

  2018-03-01 10:39:05

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce.

 • Uchwała nr XXX/279/2017

  2018-03-01 10:37:38

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Rafałówce;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-03-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-02