URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.9.2018

  2018-03-23 10:49:00

  Postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 436/4, 434, 373, 580, 403, 419, 420, 421, 422 (Ark. 25) w obrębie miasta Zabłudów, gm. Zabłudów

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.2.2018

  2018-03-23 10:45:38

  postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE „Koźliki” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową na części działki Nr ewid. 255 w obrębie Koźliki, gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie samorządowego Kolegium Odwoławczego

  2018-03-21 15:42:42

  o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Zabłudowa o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w Kurianach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24