URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Warunki zabudowy

  2017-10-27 09:22:09

  Decyzja w sprawie wydania warunków zabudowy Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, stanowisko ds. planowania przestrzennego. Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500. Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 40 i 27 pokój Nr 205 i 214

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-I.7820.4.6.2017.AS

  2017-10-27 09:05:55

  o możliwości zapoznania się z postanowieniem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.38.2017

  2017-10-27 08:53:11

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie słupowej stacji transformatorowej, słupa w istniejącej napowietrznej linii SN-15Kv, linii kablowej SN-15Kv, dwóch linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 87, 153, 196 położonych w obrębie Zajezierce, oraz na dz. nr ew. gr. 426, 438/1, 439 położonych w obrębie Kamionka gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.37.2017

  2017-10-27 08:49:29

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 184, 185, 142/1 położonych w obrębie wsi Pawły, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 403/2, 414, 415, 371/4, 156/1, 157/1, 157/2, 363/2, 12/14, 12/12, 362/2, 364/1, 364/2, 365/2 położonych w obrębie wsi Dawidowicze gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.36.2017

  2017-10-27 08:46:31

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej doziemnej SN 15kV, wymianie istniejącego słupa na działce nr ew. gr. 62, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 52, 53, 55, 62, 69, 94 położonych w obrębie Zagruszany, gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.35.2017

  2017-10-27 08:43:11

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej oraz naziemnego zbiornika na gaz o poj. do 10 m3, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. gr. 101 i 100/1 położonych w obrębie Dobrzyniówka gm. Zabłudów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24