URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Dobrzyniówce
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7177-019, 7177-020

  DYREKTOR
  Bazyli Gabrylewski

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Ewa Andrzejewicz
  Ewa Bruszewska
  Irena Charkiewicz
  Joanna Doroszenko
  Celina Maj
  Nadzieja Matuk
  Ewa Sural
  Barbara Trusiuk
  Ewa Wlaźlak
  Anna Kraczyna

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Elżbieta Sidorowicz
  Halina Walicka

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Krynickich
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-676

  DYREKTOR
  Alina Malinowska

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Joanna Błaszko
  Barbara Zadykowicz
  Grażyna Zadykowicz
  Sylwia Żukowska
  Ewa Kazimierczuk

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Józefa Sobecka

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Rybołach
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7178-206

  DYREKTOR
  Wiesława Kondratiuk

  NUCZYCIELE SZKOŁY
  Eugenia Klimiuk
  Jolanta Mordań
  Dominika Borowska
  Grażyna Omelianiuk
  Adam Bartoszewicz
  Anna Turewska-Plewa
  Beata Niewińska

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Antonina Szwajko - sprzątaczka
  Jerzy Fiedoruk - palacz c.o.

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  GIMNAZJUM w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 22
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-025
  www. gimzab@op.pl

  DYREKTOR
  Grażyna Zakrzewska-Dąb

  WICEDYREKTOR
  Eugenia Grzyb

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM
  Andrejczuk Walentyna
  Czerech Leszek
  Czurak Barbara
  Drozdowska Elżbieta
  Halicka Iza
  Horosz Sylwia
  Januszek Elwira
  Kalinowska Elżbieta
  Kisielewska Tamara
  Korolczuk Barbara
  Kozłowska Małgorzata
  Kryścio Małgorzata
  Kulikowska Aneta
  Leończuk Jarosław
  Lisicka Halina
  Miałkowska Sylwia
  Mielech Bogumiła
  Narewska Janina
  Oniszczuk Izabela
  Połocka Anna
  Popławska Maria
  Raczkowska Janina
  Radziwońska Joanna Urszula
  Rojecka Lucyna
  Rzemek Monika
  Sawicka – Samojlik Angelina
  Sieradzki Jarosław
  Skutnik Antoni
  Szehidewicz Dariusz
  Tomaszewski Mirosław
  Trojan Artur
  Zieniewicz Artur

  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI
  Dudzińska Agnieszka - Kucharka
  Kniga Zofia- pomoc kuchenna
  Kraczyna Zbigniew - konserwator
  Kulikowska Maria - pomoc kuchenna
  Puchłowska Bogumiła - sprzątaczka
  Romaniuk Eugenia - woźna
  Tarasiuk Aleksandra - sprzątaczka
  Wiertelak Agnieszka - sekretarka
  Wiertelak Maria - starszy intendent

 • Uchwała Nr V / 24 / 99 ( Gimnazjum w Zabłudowie )

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr V / 24 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 3 marca 1999 r.

  w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zabłudowie

  Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 19997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 ) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Białymstoku – Rada Miejska postanawia:

  § 1

  Założyć z dniem 1 września 1999 roku Publiczne Gimnazjum w Zabłudowie, zwane w treści uchwały „szkołą”.

  § 2

  Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
  Zabłudów, Zabłudów Kolonia Miasto, Zabłudów Kolonia Wieś, Aleksicze, Bobrowa, Ciełuszki, Dawidowicze, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Gnieciuki, Kucharówka, Kołpaki, Kościukówka, Koźliki, Kowalowce, Krasne, Krynickie, Kamionka, Kaniuki, Laszki, Łubniki, Łubiany, Majówka, Małynka, Miniewicze, Ochremowicze, Ostrówki, Płoskie, Pawły, Pasynki, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Ryboły, SK Ryboły, Solniki, Słomianka, Sieśki, Tatarowce, Teodorowi, Zajezierce, Zacisze, Zagruszany, Zwierki, Żuki i Żywkowo.

  § 3

  Organizację szkoły określi statut nadany odrębną uchwała Rady Miejskiej.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Uchwała Nr XII / 64 / 99 ( nadanie statutu Gimnazjum )

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr XII / 64 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 15 grudnia 1999 r.

  w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Zabłudowie.

  Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

  § 1

  Nadaje się Statutu Gimnazjum w Zabłudowie, stanowiący załącznik do uchwały.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24