URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • Referat Planowania i Finansów

  2004-07-27 00:00:00

 • Referat Organizacyjny

  2004-07-27 00:00:00

  REFERAT ORGANIZACYJNY
  tel. (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

  Stanowisko ds. kadr i oświaty - wew. 43 pok. nr 202
  Inspektor - Antonina Kuna

  Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej - wew. 35 pok. nr 204
  Inspektor - Jerzy Dudziński

  Stanowisko ds. obsługi biura Rady - wew. 24 pok. nr 203
  podinspektor - Joanna Jakoniuk

  Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - wew. 21 pok. nr 106
  Referent - Julita Tomaszewska

  Stanowisko ds. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej - wew. 24 pok. nr 203
  Podinspektor - Joanna Jakoniuk

  Do zakresu działanie Referatu Organizacyjnego należy:
  1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu.
  2. Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu.
  3. Właściwa organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców miasta oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, referendami.
  5. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady.
  6. Obsługa Rady, jej komisji, radnych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych (samorządów miast i wsi).
  8. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów.
  9. Prowadzenie spraw kadrowych.
  10. Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych MGOK, Biblioteki, MGOPS, dyrektorów szkół, kierowców OSP.
  11. Organizowanie różnych form szkolenia zawodowego i dokształcanie pracowników.
  12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  13. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych
  14. Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
  15. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
  16. Prowadzenie spraw ZFŚS.
  17. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli.
  18. Określenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
  19. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
  20. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
  21. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrolowanie akcji zbiórkowej.
  22. Rejestracja poborowych.
  23. Udział w przygotowaniach poboru.
  24. Planowanie i realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
  25. Prowadzenie kancelarii tajnej.
  26. Prowadzenie akcji kurierskiej.
  27. Współpraca z klubami sportowymi i nadzór nad ich działalnością.
  28. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż.
  29. Prowadzenie spraw OSP.
  30. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
  31. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
  32. Prowadzenie i kompletowanie zbioru akt prawnych.
  33. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej mieszkańców gminy.
  34. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  Przy znakowaniu referat używa symbolu Or.

 • Referat Organizacyjny

  2004-07-27 00:00:00

 • Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

  2004-07-27 00:00:00

 • Zarządzenie w sprawie odwołania zastępcy burmistrza

  2004-07-27 00:00:00

  Zastępca Burmistrza
  tel. centrala (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189
  wew. 25 pokój nr 108
  Fax - (0-85) 7188-100 wew. 44

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  SZKOŁA PODSTAWOWA w Białostoczku k/ Kurian
  im. Wspólnoty Polskiej
  tel. (0-85) 7419-625

  DYREKTOR
  Jolanta Czerniecka

  NAUCZYCIELE SZKOŁY
  Teresa Kluczuk
  Sławomir Markiewicz
  Agnieszka Michalczuk
  Katarzyna Obukowicz
  Agnieszka Rasińska
  Małgorzata Rusiłowicz
  Mariola Szafrańska
  Jolanta Zalewska
  Jolanta Trusiak

  OBSŁUGA SZKOŁY
  Bogumiła Kucharczyk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24