URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.23.2018

  2018-07-06 09:10:51

  Postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. gr. 26/16, 27/1, 27/2, 27/14, 27/15, 144, 147 w obrębie Protasy gm. Zabłudów, na dz. nr 4/8, 5/1 w obrębie Łubniki gm. Zabłudów, na dz. nr 577 w obrębie Halickie gm. Zabłudów.

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.22.2018

  2018-07-04 14:40:50

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. gr. 229 w obrębie Kaniuki, gm. Zabłudów.

 • Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych (miasta Zabłudów i sołectw) Gminy Zabłudów

  2018-07-03 15:23:49

  Konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw w Gminie Zabłudów, które dotyczyć będą projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom.
  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 lipca 2018r do 30 lipca 2018r,

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24