URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

Aktualności

 • Obwieszczenie nr RGiGG.6733.41.2018

  2018-12-05 10:30:35

  Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. gr. 262/19, 262/41, 262/42, 262/43, 262/45, 262/46, 262/47 w obrębie Kuriany, gm. Zabłudów.

 • Interpelacje i zapytania radnych

  2018-12-03 15:49:39

  Interpelacje i zapytania składane są przez radnych na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi.
  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.
  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  Zapytanie/Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

  Wzór formularza interpelacji/zapytania do pobraniaw pliku załącznika.

 • Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie

  2018-12-03 14:55:57

  W środę, 12 grudnia 2018r o godzinie 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Lokalnych i Praworządności.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-12-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24